Perangkat Desa

31 Januari 2017 12:22:17 WIB

DAFTAR NAMA PAMONG KALURAHAN BANYURADEN

NO NAMA JABATAN JENIS KELAMIN AGAMA PENDIDIKAN
1 SUDARISMAN, ST LURAH L ISLAM S.1
2 HENDY INDRA UTAMA, SIP CARIK L ISLAM S.1
3 SUPRIHONO, SH JOGOBOYO L ISLAM S.1
4 RAHMAT FITRI H, SE ULU-ULU L ISLAM S.1
5 MUHAJIR KAMITUWO L ISLAM SLTA
6 MURYANI ATI KAUR. DANARTO P KRISTEN SLTP
7 LANJAR RUKINAH KAUR. TATA LAKSANA P ISLAM SLTA
8 SULUNG PRAMONO KAUR. PANGIPTO L ISLAM SLTA
9 SIDIG WIJANARKO, A. Md. DUKUH BANYUMENENG L ISLAM D.3
10 JUMAKIR DUKUH KANOMAN L ISLAM SLTA
11 AMIN ACHMADI DUKUH DUKUH L ISLAM SLTA
12 HADI ISTANTO DUKUH SOMODARAN L ISLAM D.3
13 PARJULI DUKUH KALIABU L ISLAM SLTA
14 SUTARSO DUKUH DOWANGAN L ISLAM SLTA
15 SUBIYATNA DUKUH SUKUNAN L ISLAM SLTA
16 SUHARTONO DUKUH MODINAN L ISLAM SLTA
17 PANJANG LESTARI PENJAGA MALAM L ISLAM SLTP
18 WENING WINARNI STAF KALURAHAN P KRISTEN SLTA
19 RIZAL HARTONO STAF KALURAHAN L ISLAM SLTA
20 DARMADI, SE STAF KALURAHAN L ISLAM S.1
21 HERFIN DANI ARDI STAF KALURAHAN L ISLAM SLTA
22 WAWANG YUSTIANA FRANSIREGAR STAF KALURAHAN L ISLAM SLTA
23 LIS SUSANTI, SS STAF KALURAHAN P ISLAM S.1
24 BAGUS RIDHO PAMBUDI STAF KALURAHAN L ISLAM SLTA